Co to są płatności subskrypcyjne (abonamentowe, cykliczne)?

Płatności subskrypcyjne (zwane też płatnościami abonamentowymi lub cyklicznymi) to usługa płatnicza, która umożliwia okresowe obciążanie karty klienta bez konieczności angażowania ani sprzedawcy, ani posiadacza karty.

To rozwiązanie znakomicie nadaje się do wszelkiego rodzaju abonamentów i subskrypcji, wliczając w to prenumeraty gazet, dostępy do kont w aplikacjach sieciowych itp. Sprzedawcy często używają płatności cyklicznych, by obciążać karty klientów w stałych odstępach czasowych (np. miesięcznie lub rocznie), ale możliwe jest również pobieranie środków w zmiennych okresach, jeśli jest to uzasadnione modelem biznesowym.

W PayLane płatności cykliczne są darmowe; sprzedawcy płacą jedynie zwykłą prowizję od transakcji.

Więcej informacji:

Wypróbuj PayLane