Kto przechowuje dane kart?

Dane kart, które można przechowywać (zgodnie ze standardami) i które potrzebne są do realizowania płatności, są przechowywane przez PayLane. Sprzedawcy nie przechowują takich wrażliwych danych ze względów bezpieczeństwa (w tym wytycznych PCI). Aby realizować płatności, odwołują się jedynie do informacji o konkretnych kartach, posługując się numerami ID z systemów PayLane. Dzięki temu sprzedawcy nie muszą ponosić odpowiedzialności za przechowywanie danych kart swoich klientów.

Wypróbuj PayLane