Co to jest chargeback i jak działa?

Chargeback (inaczej: obciążenie zwrotne) to rodzaj zwrotu środków; jest inicjowany przez wystawcę karty (issuera) w imieniu posiadacza karty (procedurę reklamacyjną rozpoczyna klient - w tym celu kontaktuje się ze swoim bankiem i zgłasza żądanie zwrotu środków).

To także mechanizm mający na celu ochronę konsumenta - jeśli tylko klient uważa, że zakupione towary lub usługi są niezgodne z umową lub też znajdzie w historii płatności kartą transakcje, których nie rozpoznaje - może zgłosić reklamację chargeback.

Zadaniem banków jest określenie, czy środki powinny zostać zwrócone klientowi (sprzedawca może się "bronić", np. przedstawiając dowody świadczące o tym, że wywiązał się z umowy sprzedaży i zgłoszony chargeback jest bezpodstawny). Warto zauważyć, że każdy przypadek jest indywidualny i musi być rozpatrywany osobno. Niemożliwe jest zatem pełne zautomatyzowanie całej procedury, przez co wymaga ona dodatkowej opłaty.

Jeśli chargeback zostanie uznany za bezpodstawny, środki nie są zwracane posiadaczowi karty ale sprzedawca nadal musi zapłacić tzw. opłatę za chargeback. Jeżeli chargeback zostanie uznany, sprzedawca zwraca pieniądze klientowi i dokonuje opłaty za chargeback. Duża liczba chargebacków może prowadzić do zamknięcia biznesu.

Więcej informacji (w języku angielskim) na naszym blogu:

Wypróbuj PayLane