Czym jest wystawca karty?

Wystawca karty (ang. issuing bank lub issuer, po polsku również emitent) to bank, który oferuje różnego rodzaju karty płatnicze umożliwiające kupowanie produktów i usług oraz realizuje płatności kartami, przekazując środki do acquirera (centrum rozliczeniowego) w imieniu klienta.

Wypróbuj PayLane