Czym jest konto merchanckie?

Konto merchanckie (ang. merchant account) to rodzaj konta bankowego otwieranego przez acquirera (centrum rozliczeniowe/autoryzacyjne). Umożliwia ono przyjmowanie płatności kartami oraz wykonywanie związanych z tym operacji (autoryzacje kart, zwroty środków itd.).

Dostęp do konta merchanckiego jest najczęściej możliwy za pośrednictwem osobnej instytucji (operatora/bramki płatniczej). Pełni ona funkcję interfejsu do konta merchanckiego i zwykle oferuje też dodatkowe funkcje i usługi płatnicze. Istotne jest, że sprzedawcy nie mają bezpośredniego dostępu do swoich kont merchanckich - służą one jedynie do wykonywania operacji płatniczych związanych z kartami. Środki zebrane na koncie merchanckim są okresowo wypłacane na konto firmowe sprzedawcy (okres wypłat jest określany indywidualnie w umowie).

Wypróbuj PayLane