Co to jest rezerwa krocząca?

To mechanizm stosowany przez acquirerów (centra autoryzacyjne) w przypadku sprzedawców, którzy są uznawani za ryzykownych dla banku (z racji branży, modelu biznesowego itp.). Ogólna zasada działania rezerwy kroczącej jest następująca: określony procent przychodu sprzedawcy (np. 10%) jest zamrażany na określony czas (np. 6 miesięcy). Po upływie tego czasu, zamrożona kwota jest wypłacana.

Przykład: acquirer może zamrozić 10% przychodu sprzedawcy w styczniu i wypłaci zamrożoną kwotę w lipcu; 10% przychodu z lutego zostanie wypłacone w sierpniu i tak dalej. (Oczywiście reszta przychodu jest wypłacana na bieżąco.)

Więcej informacji (w języku angielskim) na naszym blogu:

Wypróbuj PayLane