Co to jest acquirer (centrum rozliczeniowe)?

Acquirer (centrum rozliczeniowe/autoryzacyjne) to podmiot, który otwiera i prowadzi konto merchanckie dla tych sprzedawców chcących przyjmować płatności kartami online. Acquirer m.in. ściąga środki z kart klientów i wypłaca je sprzedawcy na jego konto firmowe (na warunkach określonych w umowie). Co istotne, acquirer bierze na siebie ryzyko związane z płynnością finansową sprzedawcy, dlatego też interesuje go natura biznesu prowadzonego przez sprzedawcę oraz czy zachowa on płynność finansową w dłuższym okresie czasu.

Wypróbuj PayLane