Rozwiązanie płatności online dla usług subskrypcyjnych

Płatności
subskrypcyjne

Płatności subskrypcyjne (zwane także abonamentowymi lub cyklicznymi) są bardzo przydatną usługą płatniczą, jeśli Twój model biznesowy wymaga powtarzalnego pobierania opłat za usługi, np. sprzedaż treści albo opłat członkowskich. Ale nie tylko. Płatności cykliczne mogą pomóc Ci pobierać płatności za energię czy wodę. (Czytaj więcej.)

Najlepsze rozwiązanie dla modeli subskrypcyjnych!

Płatności cykliczne w przypadku kart płatniczych i e-walletów

Płatności cykliczne z użyciem kart czy PayPala są wygodną i pozbawioną ograniczeń formą płatności. Klient podczas pierwszej wizyty w w sklepie online lub na stronie wprowadza dane swojej karty. Robi to podczas rejestracji w sklepie lub dokonując pierwszego zakupu. W tym momencie wyraża zgodę na obciążanie jego karty wyznaczoną kwotą, w określonych odstępach czasu.

Sposób i częstotliwość obciążenia karty zależy od Twojego modelu biznesowego: możesz pobierać płatność co tydzień, co miesiąc czy raz w roku. Istnieje także możliwość pobrania płatności dopiero po osiągnieciu wyznaczonej kwoty do spłaty.

Płatności subskrypcyjne

Płatności cykliczne w przypadku polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty pozwala na obciążenie konta bankowego klienta w dowolnych (także nieregularnych) odstępach czasu oraz zmienną kwotą. To między innymi odróżnia je od zlecenia stałego. Dobrym przykładem wykorzystania płatności subskrypcyjnych w poleceniach zapłaty jest pobieranie opłaty za prąd. Kwota do pobrania będzie różniła się przy każdej kolejnej płatności. Polecenie zapłaty inicjowane jest przez sprzedawcę.

Najlepsze rozwiązanie dla modeli subskrypcyjnych!