Płatności cykliczne

Rafał Rząd

Senior Sales Manager

"Płatności cykliczne to rozwiązanie dedykowane dla biznesów działających w modelu abonamentowym. Wystarczy jedna płatność i zgoda, aby zautomatyzować cyklicznie płatności od Twojego klienta. Częstotliwość i sposób rozliczania płatności zależy od Twojego modelu biznesowego."

Wygoda dla Twojego klienta i regularny spływ należności dla Ciebie

Płatności cykliczne (zwane również płatnościami subskrypcyjnymi bądź abonamentowymi) pozwalają na automatyczne ściąganie pieniędzy z kart i kont Twoich klientów, w konkretnych odstępach czasu.

Dzięki temu rozwiązaniu Twój klient nie musi pamiętać o regularnym dokonywaniu płatności. Cały proces dzieje się automatycznie i bez opóźnień, co bezpośrednio pozytywnie przekłada się na terminowy spływ należności na konto Twojej firmy.

Realizację usługi płatności cyklicznych można rozpocząć, bazując na podstawie wcześniejszych transakcji dokonywanych przez kupującego bądź też na podstawie autoryzacji karty.

Częstotliwość oraz sposób rozliczania płatności zależy od Twojego modelu biznesowego. Wygodnie i zawsze na czas!

 

Płatności cykliczne w przypadku kart płatniczych i e-walletów

Płatności cykliczne z użyciem kart czy PayPala są wygodną i pozbawioną ograniczeń formą płatności. Klient podczas pierwszej wizyty w w sklepie online lub na stronie wprowadza dane swojej karty. Robi to podczas rejestracji w sklepie lub dokonując pierwszego zakupu. W tym momencie wyraża zgodę na obciążanie jego karty wyznaczoną kwotą, w określonych odstępach czasu.

Sposób i częstotliwość obciążenia karty zależy od Twojego modelu biznesowego: możesz pobierać płatność co tydzień, co miesiąc czy raz w roku. Istnieje także możliwość pobrania płatności dopiero po osiągnieciu wyznaczonej kwoty do spłaty.

Płatności cykliczne w przypadku polecenia zapłaty
Polecenie zapłaty pozwala na obciążenie konta bankowego klienta w dowolnych (także nieregularnych) odstępach czasu oraz zmienną kwotą. To między innymi odróżnia je od zlecenia stałego. Dobrym przykładem wykorzystania płatności subskrypcyjnych w poleceniach zapłaty jest pobieranie opłaty za prąd. Kwota do pobrania będzie różniła się przy każdej kolejnej płatności. Polecenie zapłaty inicjowane jest przez sprzedawcę.