Automatic Payment Optimizer

Wojciech Petriczek

Lead Software Developer

"Dzięki Automatic Payment Optimizer (APO) awaria po stronie jednego acquirera nie oznacza przerwania płatności! Realizacja płatności po prostu zostaje automatycznie przekierowana do innego."

Nie daj się zaskoczyć!

Usługa APO chroni Twoje płatności przed nieprzewidzianymi wypadkami podczas procesowania transakcji.

Skuteczność w obszarze spływu należności wpływa bezpośrednio na najważniejsze parametry finansowe Twojej firmy. Problemy związane z awariami, aktualizacjami czy modernizacją po stronie acquirera nie mogą być przeszkodą w systematycznym procesowaniu Twoich płatności.

Dzięki Automatic Payment Optimizer (APO) jakikolwiek błąd, który pojawi się po stronie acquirera, nie spowoduje już więcej przerwania procesu rozliczania transakcji!

Realizacja płatności po prostu zostaje automatycznie przekierowana do innego naszego partnera. Jeżeli również i tu pojawi się problem, system będzie odwoływał się do kolejnych acquirerów, aż do momentu poprawnego przeprocesowania płatności.

Dodatkowo APO daje możliwość lepszego skonfigurowania całego procesu procesowania płatności. Możesz w łatwy sposób określić konkretnego acquirera do obsługi transakcji w konkretnych walutach, czy też do obsługi płatności daną kartą. Mało tego, możesz też ustawić kolejność, czy priorytety poszczególnym acquirerom.

APO to funkcjonalność, którą przygotowaliśmy specjalnie dla dużych biznesów, które nie mogą pozwolić sobie na nawet najmniejsze spóźnienie czy przestój w płatnościach.

Maksimum pomyślnych operacji to maksimum zysków dla Twojego biznesu!

 

Przyjmuj płatności zgodnie z planem, dzięki usłudze Account Updater! Zmiana danych na karcie płatniczej Twojego klienta podczas ściągania płatności cyklicznych nie musi oznaczać zatrzymania abonamentu.

Z mobilnym formularzem płatności Twój klient ma opcję wygodnego płacenia przy pomocy smartfona bądź tabletu. Dzięki technologi RWD widok formularza zawsze automatycznie dostosowuje swoją rozdzielność do każdego ekranu.

Twój klient ma opcję dokonania przelewu tradycyjnego samodzielnie poprzez bankowość elektroniczną, bądź wykonując go osobiście w oddziale. Istnieje wiele przypadków, w których opcja przelewu tradycyjnego staje się bardzo przydatna.