Automatic Payment Optimizer

Wojciech Petriczek

Lead Software Developer

"Dzięki Automatic Payment Optimizer (APO) awaria po stronie jednego acquirera nie oznacza przerwania płatności! Realizacja płatności po prostu zostaje automatycznie przekierowana do innego."

Nie daj się zaskoczyć!

Usługa APO chroni Twoje płatności przed nieprzewidzianymi wypadkami podczas procesowania transakcji.

Skuteczność w obszarze spływu należności wpływa bezpośrednio na najważniejsze parametry finansowe Twojej firmy. Problemy związane z awariami, aktualizacjami czy modernizacją po stronie acquirera nie mogą być przeszkodą w systematycznym procesowaniu Twoich płatności.

Dzięki Automatic Payment Optimizer (APO) jakikolwiek błąd, który pojawi się po stronie acquirera, nie spowoduje już więcej przerwania procesu rozliczania transakcji!

Realizacja płatności po prostu zostaje automatycznie przekierowana do innego naszego partnera. Jeżeli również i tu pojawi się problem, system będzie odwoływał się do kolejnych acquirerów, aż do momentu poprawnego przeprocesowania płatności.

Dodatkowo APO daje możliwość lepszego skonfigurowania całego procesu procesowania płatności. Możesz w łatwy sposób określić konkretnego acquirera do obsługi transakcji w konkretnych walutach, czy też do obsługi płatności daną kartą. Mało tego, możesz też ustawić kolejność, czy priorytety poszczególnym acquirerom.

APO to funkcjonalność, którą przygotowaliśmy specjalnie dla dużych biznesów, które nie mogą pozwolić sobie na nawet najmniejsze spóźnienie czy przestój w płatnościach.

Maksimum pomyślnych operacji to maksimum zysków dla Twojego biznesu!