Account Updater

Wojciech Petriczek

Lead Software Developer

"Zmiana danych na karcie płatniczej Twojego klienta podczas trwania cyklu rozliczeniowego w płatnościach abonamentowych nie musi oznaczać zatrzymania ściągania środków."

Unikaj niepotrzebnych opóźnień

Przyjmuj płatności zgodnie z planem, dzięki Account Updater!

Zmiana danych na karcie płatniczej Twojego klienta podczas ściągania płatności cyklicznych oznacza zatrzymanie wpłaty. Efektem jest nie tylko brak terminowej płatności, ale również utrata ciągłości usługi po stronie klienta, co może skutkować nadszarpnięciem wizerunku sklepu, nawet w sytuacji, gdy przyczyna takiego zdarzenia nie leży po stronie sprzedawcy.

W PeP Online chcemy maksymalizować skuteczność Twoich płatności i chronić Twój biznes przez niepotrzebnymi błędami czy przestojami w procesowaniu transakcji.

Dzięki usłudze Account Updater baza płatników jest stale odświeżana i uzupełniana o nowe informacje. Dlatego, gdy następuje jakakolwiek zmiana w danych na karcie Twojego klienta (lub jego karta wygasa), nasz system jest na to przygotowany, dzięki czemu operacja odbywa się bez zakłóceń.

Płatności spływają terminowo, a klient otrzymuje usługę, której oczekuje.

Ważne: Account Updater nie jest dostępny na wszystkich rynkach. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów – odezwij się do nas.