Flaga kraju Rumunia | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Jednostka monetarna

1 lej (RON)

Rumunia

Kraj położony w Europie Południowo-Wschodniej. Graniczy z Węgrami, Serbią, Ukrainą i Mołdawią. Jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Kraj dzieli się na 41 powiatów.

Rumunia jest jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, ale ostatnie lata to czas dynamicznego wzrostu i rozwoju na tle pozostałych członków Unii. Gospodarka sprywatyzowana w 1991 roku opiera się głównie na usługach. Najważniejszymi sektorami przemysłu są górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy. Rumunia eksportuje samochody, oprogramowanie, odzież i tekstylia. Turystyka generuje 5% całkowitego PKB. W rolnictwie zatrudnienie znajduje 30% ludności. Uprawy są nisko zmechanizowane, a użytki rolne zajmują 63,1% powierzchni kraju. Uprawia się przede wszystkim kukurydzę, pszenicę, żyto, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, konopie i warzywa. Na terenie Rumunii wydobywa się ropę naftową, gaz ziemny i węgiel oraz cynk, ołów, miedź, mangan. Znacząca jest produkcja stali i hutnictwo aluminium.

Szara fala | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Popularne zakupy e‑commerce

  • elektronika
  • moda
  • wyposażenie domu
Chmura | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne
Chmura | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Dodatkowe informacje handlowe

Penetracja Internetu to w Rumunii 51,6%, ze smartfonów korzysta natomiast 27,9% mieszkańców. Sprzedaż online w Rumunii stale rośnie. 19% płatności online odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych, 70% natomiast za pośrednictwem kart prepaid (zwłaszcza w przypadku zakupu biletów, podróży, mediów). Według danych GPeC aż 90% konsumentów online w Rumunii preferuje płatność przy odbiorze. Informacje z Ecommerce Wiki pokazują, że 18% (1,9 miliona osób) populacji online dokonało zakupów internetowych w 2015 roku. Udział e-commerce w całkowitym handlu detalicznym wynosi około 2,5%.

Największym sklepem internetowym w Rumunii jest eMAG.ro, popularnymi witrynami są także Altex, Domo, Flanco i Okazii. Rumuński rynek e-commerce w 2014 roku liczył około 5000 sklepów internetowych – liczba ta stale rośnie, rynek wciąż nie jest jednak nasycony, co daje optymistyczne perspektywy przedsiębiorcom planującym wejście do Rumunii z e-biznesem.