Flaga kraju Łotwa | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Jednostka monetarna

1 Euro(EUR, €)

Łotwa

Kraj w regionie Morza Bałtyckiego w Europie Północnej. Graniczy z Estonią, Litwą, Rosją i Białorusią. Jest członkiem Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Łotwa może pochwalić się systematycznym spadkiem wartości  współczynnika Giniego, który określa nierówności dochodowe – oznacza to, że standard życia Łotyszy staje się coraz bardziej wyrównany. 

Łotwa jest uznawana przez ONZ za kraj wysoko rozwinięty pod względem rozwoju społecznego (uwzględniając długość życia, średnią długość edukacji, jak również realny PKB per capita). W 2008 roku łotewską gospodarkę dotknął kryzys. Od 2014 r. w kraju obowiązującą walutą jest euro. Łotwa jest krajem przemysłowo – rolniczym, użytki rolne zajmują 27% powierzchni kraju. Hoduje się bydło, trzodę chlewną, zwierzęta futerkowe. Uprawy to głównie zboża (jęczmień, pszenica, żyto, owies) gryka, len, rośliny strączkowe i warzywa. W 2015 Łotwę odwiedziło 2,024 mln turystów – prawie 10% więcej niż w roku poprzedzającym. 

Szara fala | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Popularne zakupy e‑commerce

  • elektronika i media
  • ubrania
  • obuwie
  • akcesoria sportowe
  • wyposażenie domu
  • elektronika
  • podróże
Chmura | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne
Chmura | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Dodatkowe informacje handlowe

Na Łotwie penetracja Internetu wynosi 76,5%. 43% transakcji dokonuje się przy użyciu kart kredytowych. 39% to płatności mobilne, przy czym karty prepaid i przelewy bankowe stanowią tylko po 1% całości transakcji.

W 2017 roku Łotwa zanotowała największe wzrosty na rynku e-commerce wśród państw nadbałtyckich. 78% procent całkowitej populacji kraju korzysta z Internetu codziennie, a 44% dokonało zakupów online w ciągu ostatniego roku. Wiele łotewskich firm np. airBaltic zachęca klientów do korzystania z ich usług wyłącznie za pośrednictwem Internetu.