Flaga kraju Islandia | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Jednostka monetarna

korona islandzka (ISK)

Islandia

Położony na północnym Atlantyku kraj skandynawski, członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Islandia jest najrzadziej zaludnionym krajem w Europie – żyje tu cztery razy więcej owiec niż ludzi. W 2008 roku Islandię spotkał kryzys finansowy, nastąpiło załamanie islandzkiego systemu bankowego, który stanowił filar gospodarki tego kraju. Echa kryzysu odczuwalne są do dziś, wielu obywateli wyemigrowało. 

Najsilniej rozwiniętym sektorem są usługi, w których pracuje 69% mieszkańców, w większości związanych z turystyką. Kraj jest chętnie odwiedzany przez Niemców, Brytyjczyków i Amerykanów. Ze względu na położenie geograficzne gospodarka wciąż opiera się przede wszystkim na rybołówstwie i związanym z nim przemyśle spożywczym (rybnym, mięsnym, mleczarskim, włókienniczym, odzieżowym) oraz rolnictwie. Rozwija się także hutnictwo aluminium i produkcja statków rybackich. Islandię odwiedza ok. 1 mln turystów zagranicznych rocznie. Kraj nie posiada linii kolejowej – rozwinięty jest transport samochodowy, lotniczy i żegluga przybrzeżna.

Szara fala | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Popularne zakupy e‑commerce

  • odzież
  • produkty dla dzieci
  • wyposażenie domu
  • rowery
Chmura | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne
Chmura | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Dodatkowe informacje handlowe

Penetracja Internetu na poziomie 96,5% czyni Islandię jednym z atrakcyjniejszych rynków w Europie. Znakomita większość, bo aż 92% transakcji dokonuje się przy użyciu kart kredytowych. W roku 2014 ponad 67% islandzkich Internautów dokonało zakupów online.

W 2011 roku wprowadzono podatek dla mediów elektronicznych – przedsiębiorcy sprzedający rocznie klientom na Islandii towary warte więcej niż 8000 USD muszą zarejestrować się w islandzkich organach podatkowych. Popularne są platformy e-commerce takie jak AliExpress oraz europejskie i amerykańskie sklepy internetowe oferujące bezpłatną dostawę na Islandię. Dynamicznie rozwija się branża high-tech i IT. Dwie największe firmy, które oferują rozwiązania i usługi IT dla przedsiębiorstw, to Advania i Nyherji.