Kontakt

Napisz do nas, jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub chcesz z nami współpracować.Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

E-maile:

Sprzedaż:
Dla partnerów:PayLane Sp. z o.o.

z siedzibą w:
Arkońska Business Park
ul. Arkońska 6/A3
80–387 Gdańsk, Polska
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, kapitał zakładowy 705,000.00 złotych
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności znajdziesz w Polityce Prywatności
Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Kołodziejczyk