FAQ

Karty

Dlaczego warto płacić kartami?

Płatności kartami są wygodne i bezpieczne. Dzięki takim usługom jak 3-D Secure czy chargeback, Twoje finanse są chronione. Karta kredytowa pomaga w budowaniu pozytywnej historii kredytowej – w efekcie możesz polepszyć swoją zdolność kredytową. Co więcej, karty płatnicze umożliwiają błyskawiczne zakupy za pomocą jednego kliknięcia, a także dokonywanie płatności subskrypcyjnych bez konieczności wpisywania danych karty i użytkownika za każdym razem.
Do góry Do góry | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Kto przechowuje dane kart?

Dane kart, które można przechowywać (zgodnie ze standardami) i które potrzebne są do realizowania płatności, są przechowywane przez PeP Online. Sprzedawcy nie przechowują takich wrażliwych danych ze względów bezpieczeństwa (w tym wytycznych PCI). Aby realizować płatności, odwołują się jedynie do informacji o konkretnych kartach, posługując się numerami ID z systemów PeP Online. Dzięki temu sprzedawcy nie muszą ponosić odpowiedzialności za przechowywanie danych kart swoich klientów.
Do góry Do góry | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Czy Polskie ePłatności Online mogą przechowywać dane kart kredytowych?

PeP Online (PayLane Sp. z o.o.) może przechowywać dane kart kredytowych. Posiadamy usługę Card Data Storage, która umożliwia bezpieczne przechowywanie danych zgodnie z wytycznymi PCI DSS.
Do góry Do góry | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Co to jest Card Data Storage?

Card Data Storage to usługa Polskich ePłatności Online, która umożliwia bezpieczne przechowywanie danych kart zgodnie z wytycznymi PCI DSS. Dzięki CDS konsumenci mogą wygodnie płacić za towary i usługi bez konieczności każdorazowego wpisywania danych kart - wystarczy jeśli podadzą je tylko raz. Zostaną one zapisane z użyciem CDS i każdy kolejny zakup będzie się do nich odwoływał (oczywiście dla każdego klienta można zapisać informacje o wielu kartach). Card Data Storage to bardzo istotna i wygodna funkcja. Dzięki niej sprzedawcy mogą oferować dużo wygodniejsze płatności. Sami nie muszą przy tym ponosić odpowiedzialności za przechowywanie wrażliwych danych ani przechodzić cyklicznych audytów bezpieczeństwa.
Do góry Do góry | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Co to jest chargeback i jak działa?

Chargeback (inaczej: obciążenie zwrotne) to rodzaj zwrotu środków; jest inicjowany przez wystawcę karty (issuera) w imieniu posiadacza karty (procedurę reklamacyjną rozpoczyna klient - w tym celu kontaktuje się ze swoim bankiem i zgłasza żądanie zwrotu środków). To także mechanizm mający na celu ochronę konsumenta - jeśli tylko klient uważa, że zakupione towary lub usługi są niezgodne z umową lub też znajdzie w historii płatności kartą transakcje, których nie rozpoznaje - może zgłosić reklamację chargeback. Zadaniem banków jest określenie, czy środki powinny zostać zwrócone klientowi (sprzedawca może się "bronić", np. przedstawiając dowody świadczące o tym, że wywiązał się z umowy sprzedaży i zgłoszony chargeback jest bezpodstawny). Warto zauważyć, że każdy przypadek jest indywidualny i musi być rozpatrywany osobno. Niemożliwe jest zatem pełne zautomatyzowanie całej procedury, przez co wymaga ona dodatkowej opłaty. Jeśli chargeback zostanie uznany za bezpodstawny, środki nie są zwracane posiadaczowi karty ale sprzedawca nadal musi zapłacić tzw. opłatę za chargeback. Jeżeli chargeback zostanie uznany, sprzedawca zwraca pieniądze klientowi i dokonuje opłaty za chargeback. Duża liczba chargebacków może prowadzić do zamknięcia biznesu. Więcej informacji (w języku angielskim) na naszym blogu:
Do góry Do góry | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Czym różni się chargeback i zwrot środków (refund)?

Chargeback jest inicjowany przez posiadacza karty i może (ale nie musi) skutkować zwrotem środków przez sprzedawcę. Zadaniem banku jest określenie, czy dany chargeback był zasadny. Zwrot środków to operacja płatnicza inicjowana przez sprzedawcę. Odnosi się do konkretnej transakcji kartą i umożliwia przekazanie całości lub części kwoty transakcji z powrotem do klienta.
Do góry Do góry | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne

Jak unikać chargebacków?

Unikanie chargebacków nie jest trudne, ale wymaga kilku działań prewencyjnych:
  • Umieść na stronie jasno sformułowany regulamin z wyszczególnionymi warunkami dotyczącymi kosztów i sposobów dostawy, zwrotów towaru itd.
  • Opisy transakcji na wyciągu bankowym powinny zawierać numer telefonu na wypadek, gdyby klient nie mógł rozpoznać transakcji.
  • Utrzymuj dobry kontakt z klientami.
  • Wysyłaj e-maile potwierdzające zamówienia i monitoruj transakcje.
Więcej informacji (w języku angielskim) można znaleźć na naszym blogu:
Do góry Do góry | Polskie ePłatności Online - Płatności elektroniczne