Zbieranie danych

Pozyskiwanie danych

Jeśli wybierzesz nasze restowe API zamiast formularza Secure Form, to znaczy, że prawdopodobnie chcesz przyjmować płatności na swojej stronie i tym samym poprawić komfort zakupów. Oznacza to też, że musisz pozyskać odpowiednie dane, by przekazać je do systemu PeP Online wraz ze zgłoszeniem żądania płatności.

Większość informacji wymaganych do wysłania żądania płatności nie musi być wprowadzania przez klienta (a przynajmniej nie za każdym razem). Przykładowo dane takie jak imię, nazwisko, e-mail czy adres klienta mogą być pobrane z Twojej bazy danych – oczywiście przy założeniu, że klient utworzył na Twojej stronie (serwisie, sklepie) konto i takie dane wprowadził. Podobnie dane dotyczące samej płatności (kwota, waluta, opis transakcji) mogą być wygenerowane lub pobrane automatycznie. Dobrze jest jednak wyświetlić te informacje na ekranie płatności – dzięki temu klient nie będzie miał żadnych wątpliwości ile i za co płaci i nie dojdzie do nieporozumień.
 

Metody płatności

W zależności od konkretnej metody płatności, możesz wymagać od klienta podania określonych informacji podczas realizowania płatności. Najczęściej stosuje się po prostu formularz HTML, w którym klient wpisuje odpowiednie dane. Kiedy to zrobi i zatwierdzi formularz, po prostu przesyłasz te dane do PeP Online.
 

Przykład

W wielu przypadkach dane karty będą wymagane, jeśli klient zdecyduje się płacić tą właśnie metodą (można to jednak ominąć np. płatnościami single-click). Typowy, prosty formularz może wyglądać następująco:
 
Próbka kodu
HTML
<form action="#" id="payment-form" method="post">

  <label>Numer karty:</label>
  <input type="text" id="card_number" name="card[card_number]" size="19" />

  <label>Imię i nazwisko na karcie:</label>
  <input type="text" id="name_on_card" name="card[name_on_card]" size="50" />

  <label>Data ważności:</label>
  <input type="text" id="expiration_month" name="card[expiration_month]" size="2" />
  <input type="text" id="expiration_year" name="card[expiration_year]" size="4" />

  <label>CVV/CVC:</label>
  <input type="text" id="card_code" name="card[card_code]" size="4" />

  <button type="submit">Zapłać z PeP</button>
</form>

Pola formularza

Liczba pól formularza zależy od Twojego przypadku, modelu biznesowego – to Twoja decyzja. Co istotne, możesz zminimalizować formularz nawet tylko do jednego przycisku! To właśnie płatności single-click, czyli płatności jednym kliknięciem – najszybszy i najwygodniejszy sposób robienia zakupów online.