Co powinno się znaleźć w polityce prywatności sklepu internetowego?

Lipiec 18, 2018
Karol Zielinski

Jeśli sprzedajesz produkty w internecie, najprawdopodobniej masz do czynienia z danami osobowymi klientów. Z tego powodu na stronie powinna znajdować się polityka prywatności, ale nie musi to być osobny dokument. Polityka prywatności może być częścią regulaminu serwisu.

Oto kilka elementów, które powinna zawierać polityka prywatności:

  1. Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: „Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez … (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.
  2. Oprócz informacji, o których mowa w pkt 2 może opcjonalnie znaleźć się informacja o tym, że „Dane będą przetwarzane przez … (nazwa merchanta) dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez … (nazwa merchanta), przy czym klientowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie”.
  3. Informacja o tym, że merchant zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

W polityce prywatności musisz określić w jaki sposób postępujesz z danymi, które pozyskujesz od swoich klientów.

Non sint