Co nie powinno znaleźć się w regulaminie?

Lipiec 18, 2018
Karol Zielinski

Radziliśmy już, co powinno być opisane w regulaminie korzystania z Twojego sklepu czy aplikacji. Są też zapisy, których należy unikać. Dlaczego? Bo mogą sprowadzić kłopoty. Duże i kosztowne kłopoty.

Większość europejskich ustawodawców zakłada pociąganie do odpowiedzialności sprzedawców czy dostawców usług, którzy stosują klauzule niedozwolone w umowach, regulaminach i polityce prywatności. Konsekwencje wyciągane w stosunku do nieuczciwych kontrahentów najczęściej dotyczą trzech obszarów:

  • Kar finansowych – w większości przypadków strona stosująca klauzule abuzywne musi zwrócić pobrane w wyniku powoływania się na nie kwoty i wypłacić odszkodowanie, które może sięgać milionów euro (na pewnego operatora GSM w Polsce nałożona została kara w wysokości 8 milionów złotych za utrzymywanie, że list wysłany uznaje się za doręczony klientowi);
  • Uszczerbku na reputacji – organizacje ochrony praw konsumentów (w Polsce – UOKiK) mają możliwość wciągnięcia takiego podmiotu na różnego rodzaju czarne listy nierzetelnych partnerów. Ponadto, wyroki sądowe w takich sprawach są upublicznianie. Nie wspominając już o szkodach jakie tego typu informacja może zrobić w mediach społecznościowych;
  • Poddania restrykcyjnej kontroli – w przypadku doniesienia o stosowaniu klauzul niedozwolonych przeprowadzana jest gruntowna kontrola odpowiedniego urzędu, która obejmuje nie tylko wycinek działalności zgłoszony w doniesieniu, ale cały szereg procedur związanych z ochroną konsumenta.

To czego unikać?

Kluczowym dokumentem dla ochrony praw konsumenta w Europie jest dyrektywa 93/13/EEC Komisji Europejskiej. Należy przy tym pamiętać, że dokument ten był wielokrotnie zmieniany i poszerzany.

Istnieją jednak przydatne i bardziej szczegółowe inwentarze władz lokalnych, w tym urzędów:

W niektórych przypadkach, np. w Niemczech, można skorzystać z bezpłatnych konsultacji zapisów regulaminu pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony praw konsumenta. Warto też śledzić warsztaty i szkolenia organizowane przez organizacje rządowe i pozarządowe. Nie warto zakładać, że drobny druk jest wystarczająco drobny.